menusearch
elmopazhoheshnews.ir

۱۸ دانشگاه‌ ایرانی در جمع ۵۰۰ موسسه برتر «رتبه‌بندی تایوان»

جستجو
شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ | ۱۹:۲:۳۱
۱۴۰۲/۸/۱۸ پنج شنبه
(0)
(0)
۱۸ دانشگاه‌ ایرانی در جمع ۵۰۰ موسسه برتر «رتبه‌بندی تایوان»
۱۸ دانشگاه‌ ایرانی در جمع ۵۰۰ موسسه برتر «رتبه‌بندی تایوان»

تعداد ۱۸ دانشگاه ایرانی در فهرست ۵۰۰ موسسه برتر جهان در «رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه ملی تایوان» سال ۲۰۲۳ قرار گرفتند. دانشگاه علوم پزشکی تهران بهترین رتبه را در بین دانشگاه های ایرانی کسب کرد.

 

به گزارش پایگاه علم و پژوهش نیوز و به نقل از خبرگزاری دانشجو، بر پایه گزارش سال ۲۰۲۳ میلادی «رتبه‌بندی عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» یا «رتبه‌بندی دانشگاه ملی تایوان» در ۶ موضوع و ۲۷ رشته تعداد ۱۸ مؤسسه ایرانی در سیاهه ۵۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند.

گرایش این نظام رتبه‌بندی پژوهشی است و دانشگاه‌های بزرگ‌تر بخت بیشتری برای بودن در سیاهه پایانی دارند.

«دانشگاه ملی تایوان» برای انتشار سیاهه پایانی مؤسسه‌های برتر جهان از سه شاخص (بهره‌وری پژوهشی، تأثیر پژوهشی، و تعالی پژوهشی) و هشت سنجه (شمار مقاله‌های ۱۱ سال پیش، شمار مقاله‌های سال پیش، شمار استنادهای ۱۱ سال پیش، شمار استنادهای دو سال پیش، میانگین استنادهای ۱۱ سال پیش، شاخص «اچ» دو سال پیش، شمار مقاله‌های پراستناد ۱۰ سال پیش، و شمار مقاله‌ها در نشریه‌های با ضریب تأثیر بالا در دو سال پیش) بهره‌برداری می‌کند.

وضعیت دانشگاه‌های ایرانی در موضوعات و رشته‌های مرتبط در رتبه بندی موضوعی تایوان ۲۰۲۳

موضوعرشته‌های مرتبطدانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۳
دانشگاهرتبه
کشاورزیعلوم کشاورزیدانشگاه تهران۷۲
دانشگاه تربیت مدرس۱۹۸
دانشگاه تبریز۲۰۷
دانشگاه شیراز۲۴۴
دانشگاه صنعتی اصفهان۲۶۴
دانشگاه فردوسی مشهد۲۷۶
محیط زیست و اکولوژیدانشگاه تهران۱۳۱
علوم گیاهی و جانوریدانشگاه تهران۱۵۳
مهندسیمهندسی شیمیدانشگاه تهران۳۱
دانشگاه تبریز۱۴۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۵۳
دانشگاه تربیت مدرس۱۵۸
دانشگاه علم و صنعت ایران۱۷۸
دانشگاه صنعتی شریف۱۸۷
دانشگاه صنعتی اصفهان۲۴۰
دانشگاه شیراز۲۶۵
مهندسی عمراندانشگاه تهران۴۸
دانشگاه علم و صنعت ایران۷۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۱۸
دانشگاه صنعتی شریف۱۳۰
دانشگاه تبریز۱۳۷
دانشگاه تربیت مدرس۱۴۱
دانشگاه صنعتی اصفهان۲۵۱
علوم کامپیوتردانشگاه تهران۱۰۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۱۷
دانشگاه علم و صنعت ایران۲۷۳
دانشگاه صنعتی شریف۲۸۰
دانشگاه شیراز۴۰۱-۴۵۰
مهندسی برقدانشگاه تهران۱۵۱
دانشگاه صنعتی شریف۲۶۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۷۷
دانشگاه علم و صنعت ایران۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه تبریز۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تربیت مدرس۴۰۱-۴۵۰
علم مواددانشگاه تهران۲۰۸
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۲۴۶
دانشگاه علم و صنعت ایران۲۷۹
دانشگاه صنعتی شریف۲۸۵
دانشگاه صنعتی اصفهان۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه تربیت مدرس۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه کاشان۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه تبریز۴۵۱-۵۰۰
مهندسی مکانیکدانشگاه تهران۲۷
دانشگاه علم و صنعت ایران۷۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۸۱
دانشگاه صنعتی شریف۱۰۷
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۱۱۳
دانشگاه فردوسی مشهد۱۷۷
دانشگاه تربیت مدرس۱۸۱
دانشگاه تبریز۱۸۵
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی۱۹۵
دانشگاه صنعتی اصفهان۲۳۱
دانشگاه شیراز۲۹۳
علوم و مهندسی انرژیدانشگاه تهران۲۵
دانشگاه تبریز۱۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران۱۵۲
دانشگاه تربیت مدرس۱۸۱
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۱۸۸
دانشگاه صنعتی شریف۱۹۹
علوم و مهندسی محیط زیستدانشگاه تهران۱۴۶
مهندسی پزشکی--
علوم زیستی--
علوم زیستیزیست شناسی و بیوشیمیدانشگاه علوم پزشکی تهران۲۸۰
ایمونولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران۱۳۹
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی۲۲۶
میکروبیولوژیدانشگاه علوم پزشکی تهران۱۷۵
زیست شناسی مولکولی و ژنتیکدانشگاه علوم پزشکی تهران۱۹۴
علوم اعصاب و علوم رفتاریدانشگاه علوم پزشکی تهران۲۴۷
فارماکولوژی و سم شناسیدانشگاه علوم پزشکی تهران۱۶
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۴۲
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۵۰
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی۶۲
دانشگاه تهران۱۹۰
دانشگاه تربیت مدرس۴۰۱-۴۵۰
پزشکیپزشکی بالینیدانشگاه علوم پزشکی تهران۱۸۷
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی شیراز۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز۴۵۱-۵۰۰
روانپزشکی / روانشناسی--
علوم طبیعی (علوم پایه)علم شیمیدانشگاه تهران۲۸۵
دانشگاه تربیت مدرس۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه صنعتی شریف۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی تهران۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تبریز۴۰۱-۴۵۰
علوم زمیندانشگاه تهران۲۰۵
ریاضیاتدانشگاه صنعتی امیرکبیر۱۵۴
دانشگاه تبریز۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تهران۴۰۱-۴۵۰
فیزیکدانشگاه صنعتی اصفهان۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعتی شریف۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تهران۴۰۱-۴۵۰
علوم فضا--
علوم اجتماعیاقتصاد و تجارت--
علوم اجتماعی / عمومیدانشگاه علوم پزشکی تهران۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه تهران۴۵۱-۵۰۰

در میان دانشگاه‌های ایرانی، بهترین رتبه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۶ در رشته فارماکولوژی و سم شناسی اختصاص دارد.

میزان تکرار دانشگاه‌های ایرانی در رشته‌های ۲۷ گانه در نظام رتبه‌بندی «عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» سال ۲۰۲۳ میلادی

ردیف

دانشگاه

میزان تکرار

۱دانشگاه تهران۱۷ مرتبه
۲دانشگاه علوم پزشکی تهران۱۰ مرتبه
۳دانشگاه تبریز۹ مرتبه
۴دانشگاه تربیت مدرس۹ مرتبه
۵دانشگاه صنعتی شریف۹ مرتبه
۶دانشگاه صنعتی اصفهان۷ مرتبه
۷دانشگاه صنعتی امیرکبیر۷ مرتبه
۸دانشگاه علم و صنعت ایران۷ مرتبه
۹دانشگاه شیراز۴ مرتبه
۱۰دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۳ مرتبه
۱۱دانشگاه فردوسی مشهد۳ مرتبه
۱۲دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی۲ مرتبه
۱۳دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل۲ مرتبه
۱۴دانشگاه علوم پزشکی تبریز۲ مرتبه
۱۵دانشگاه علوم پزشکی مشهد۲ مرتبه
۱۶دانشگاه علوم پزشکی شیرازیک مرتبه
۱۷دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاهیک مرتبه
۱۸دانشگاه کاشانیک مرتبه

در سال ۲۰۲۳ میلادی تعداد ۱۸ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی تایوان قرار گرفتند که هرکدام از این دانشگاه‌ها چند مرتبه در رشته‌های مختلف تکرار شده اند.

نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
هدر سایت
انتشارات چتر اندیشه
پایگاه خبری علم و پژوهش نیوز
آخرین اخبار